SON DAKİKA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Milletin hayati çıkarlarını esas alacağız

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın,

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. MHP’nin  24 Haziran’da milletin teveccühüyle önceki seçimden daha güçlü bir grupla  Mecliste temsil imkanına kavuştuğunu vurgulayan Yalçın, partinin gerek TBMM  Başkanlık Divanı’nda gerekse komisyonlarda milletin hukukunu savunmak için  üzerine düşeni büyük bir titizlikle yapacağının altını çizdi.

MHP’nin kültürel atmosferdeki fikri etkinliği ve politikadaki özgül  ağırlığının matematiksel oranlarla ölçülemeyeceğini ifade eden Yalçın, şöyle  devam etti:

“MHP’nin siyasi ağırlığı kemiyetle değil keyfiyetle ölçülür.  Partimizin 15 Temmuz sonrasından 24 Haziran’a uzanan süreçte oynadığı etkin ve  dominant rol, bunun ispatıdır. MHP bu sürecin kazasız belasız atlatılmasında  elbette yapıcı ve uzlaşmacı bir politika takip etmiştir. Mecliste de bu politika  sürecektir. Bununla birlikte partimiz, denetleme ve denge işlevini yerine  getirecek, her hususta yasalara, hukuka, hakkaniyete uygunluğu arayacak ve  milletin hayati çıkarlarını esas alacaktır.”

Yalçın, MHP’nin parlamentoda CHP’nin yıllardır yaptığı gibi kaos ve  kriz tellallığına soyunmayacağını, yapıcı, pozitif tavrını sürdüreceğini  belirtti.

“TESLİMİYETÇİ DEĞİL, SORGULAYICI SİYASİ TUTUM SERGİLEYECEK”

24 Haziran’da halktan onay alan yeni yönetim modelinin dinamiklerinin  oluşması, taşların yerine oturması, demokrasinin kolonlarının takviyesi,  Cumhuriyetin temel değerlerinin korunması için titiz ve tavizsiz olacaklarını  vurgulayan Yalçın, “MHP teslimiyetçi değil, sorgulayıcı, haksızlıklara boyun  eğmeyen, hakkı ve adaleti gözeten bir siyasi tutum sergileyecektir.” dedi.

MHP’nin yeni sistemin oturmasında da öncü işlev göreceğine işaret eden  Yalçın, şu değerlendirmeyi yaptı:

“MHP, yeni sistemin uygulanmasında ortaya çıkması muhtemel aksaklıklar  ve bilhassa yürütme ile yasama erkleri arasındaki dengenin muhafazası noktasında  uyanık, bağdaştırıcı ve çözüm üretici olacaktır. MHP olarak Cumhur İttifakı’nı  benimseyen milletimizin bize yüklediği denge ve denetim görevini eksiksiz yerine  getirmek için çaba sarf edeceğiz. Milletin gücünü Mecliste  hissettireceğiz. Bilhassa FETÖ’nün siyasi hayatımıza bulaştırdığı siyasi  kadrolaşma merakı, partizanlık, adam kayırma, istismar gibi hastalıkların kökünün  kurutulması için uğraşacak, eski kötü alışkanlıkların tamamıyla ortadan  kaldırılması için yol gösterici ve müteyakkız olacağız.”

“LİYAKATLİ ARKADAŞLARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ OLAĞANDIR”

Zaman zaman MHP’nin siyasi iktidarla kadro ve koltuk pazarlığına  giriştiği iddialarının ortaya atıldığına dikkati çeken Yalçın, öteden beri bir  fikir ve kadro partisi olduklarını hatırlattı. Yalçın, “Partimiz Cumhur  İttifakı’nın başarısını bahane ederek hiçbir kadro, koltuk pazarlığı yapmamış,  hiçbir beklentiye girmemiştir. Girmeyecektir de. Elinin güçlü olması bakımından,  iktidar hiçbir angajman veya sınırlamaya zorlanmamış, tasarruflarına müdahalede  bulunmamıştır. Bununla birlikte liyakatli, ehliyetli arkadaşlarımızın uygun  mevkilerde değerlendirilmesi olağan ve normaldir.” diye konuştu.

Devlet hayatında MHP’nin siyasi görüşlerine yakın bürokratların görev  yaptığı gerçeğinin inkar edilemeyeceğini aktaran Yalçın, şunları söyledi:

“Bunlar elbette partimiz tarafından doğrudan yönetilen kimseler  değildir. Milletin beklentilerini, ihtiyaç ve önceliklerini gözeten bu insanlar  sayesinde devlet çarkı daha güzel işler. MHP, dünya görüşü kendisine yakın  insanların hizmetlerini görmezden gelemeyeceği gibi, onların hakkını da milletin  her ferdinin hukukunu savunduğu gibi savunur. Bunun adı partizanlık veya  kadrolarına sahip çıkmak değil, millet sevdalılarına hak ettikleri desteği  vermektir. Bu, MHP’nin milletine olan borcu ve görevidir.  O bakımdan Türk  milliyetçiliği dünya görüşünü benimseyen, ehliyet ve liyakatlerini kanıtlayarak  devletin çeşitli kademelerinde yer alan insanlarımızın gelecekleri ve statüleri  MHP için önem taşımaktadır.”

MHP’nin iktidardan devlet kadrolarında görev yapan insanlar arasında  liyakate ve ehliyete önem vermesini, farklı düşüncede olsa da asla milletine  sırtını dönmeyen, devlete ihanet etmeyen başarılı insanları mağdur etmemesini,  onların emeklerini heba etmemesini beklediğini vurgulayan Yalçın, “MHP yapıcı bir  politika takip etse de yeni yönetim modeli oluşturulması bahanesiyle hiçbir  arkadaşımızın mağdur edilmesine göz yummayacaktır.  Parti olarak devlet yeni  işletim sistemine geçerken bunun hangi şartlarda ve hangi kadrolarla yapıldığını  da millet adına büyük bir titizlikle takip edecek, kamuoyunda bunları  paylaşacağız.”

TERÖRLE MÜCADELEYE İLİŞKİN YASA TEKLİFİ

Yalçın, olağanüstü hal (OHAL) sonrası yeni düzenlemeleri içeren yasa  teklifinin partileri tarafından incelendiğini anlatarak teklifin terörle  mücadelenin devamı için bazı ilave tedbirlerin alınabilmesini öngördüğünü dile  getirdi.

Yalçın, MHP’nin öteden beri terörle mücadele konusunda tavizsiz, etkin  ve caydırıcı bir devlet politikasından yana olduğuna işaret etti.

Bu konunun, OHAL’i de aşan ve doğrudan Türkiye’nin güvenliğini,  milletin birlik ve bütünlüğünü ilgilendiren nazik bir konu olduğunu belirten  Yalçın, MHP’nin buna kayıtsız kalmasının düşünülemeyeceğini ifade etti.

OHAL’i gerektiren tehdit ve tehlikelerin tamamen geçmediğinin ortada  olduğuna dikkati çeken Yalçın, bilhassa FETÖ ile etkin mücadelenin  sürdürülmesinin şart olduğunu bildirdi.

Bu konuda henüz sona gelinmediğinin ve kanlı ihanet örgütünün kökünün  kazınmadığının altını çizen Yalçın, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle  mücadelenin de mutlaka taviz verilmeden sürdürülmesinin önemini aktardı.

Yalçın, Türkiye’nin teröristlerin dağlarda silahla dolaşabildiği,  devletten yana olanların sokaklarda ve kırsalda infaz edildiği bir memleket  olmaktan çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

“CHP BAŞI ÇEKİYOR”

Kanun ve devlet otoritesinin dört bir yanda sağlandığı bir ülke  oluncaya kadar Türkiye’de terörle mücadelenin sürmesi gerektiğini de vurgulayan  Yalçın, şöyle konuştu:

“Halkın oylarıyla seçilenlerin, Mecliste demokratik temsil görevini  yerine getirmek, ülkenin sorunlarına siyasi çözümler üretmek dururken, millet  evlatlarını şehit eden eli kanlı katillerin cenazesine katılabildiği bir ülkede  hala atılması gereken bazı adımlar var demektir.  Hal böyleyken devletin  vatandaşın güvenliğini, milletinin egemenlik haklarını, kanun hakimiyetini temin  için aldığı yasal tedbirlere karşı çıkmak, teröre zımni destek anlamına  gelmektedir.  Sanki OHAL anayasal bir kuruluş değilmiş gibi karşı çıkanlar, şimdi  de Meclise gelen yeni güvenlik düzenlemesinin hukuksuz olduğunu öne sürüyor. Bu  konuda bir kısım medyadan ve bazı siyasi partilerden kamuoyuna yansıyan olumsuz  değerlendirmeler, OHAL sürüyormuş, sürecekmiş havasında. Bu konuda anamuhalefet  partisi CHP başı çekiyor. CHP sözcüleri yeni teklif daha Meclisten geçmeden,  şimdiden felaket tellallığı yapmaya, sanki parlamentodan geçen kanunlar  gayrimeşruymuş gibi antidemokratik ve bozguncu bir tutum takınmaya başladı.   İnsanımızın can güvenliğinin, toplumsal barış ve huzurun, devletimizin  bütünlüğünün sağlanması için alınan tedbirlerin, CHP tarafından kişi hürriyeti ve  insan hakları kapsamında değerlendirilerek sulandırılmaya çalışıldığını  görüyoruz. Biz, terörle etkin mücadele bağlamında kişisel hak ve hürriyetleri  kısıtlasa da ortadan kaldırmayan birtakım hususi ve zaruri tedbirlerin alınmasına  karşı çıkılmasını doğru bulmuyoruz. Söz konusu teklifle ilgili MHP üzerine düşeni  yapacaktır.”

“HAZIRLIKLARIMIZ TİTİZLİKLE SÜRÜYOR”

Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçim öncesinde sınırlı,  kapsamı dar bir af düşündüklerini gündeme getirdiğini ve bu konuda iktidara  öneride bulunduğunu anımsattı.

AK Parti’nin ise af konusunun gündemlerinde olmadığını açıkladığını  hatırlatan Yalçın, buna rağmen MHP’nin sınırlı af konusundaki fikirlerinden ve  ısrarından vazgeçmediğine işaret etti.

Bunun seçim beyannamelerine de eklendiğine değinen Yalçın, “Milletimiz  bize Mecliste 49 milletvekiliyle temsil yetkisi verdi ama bu sayıyla tek başına  af yasası çıkarmamız mümkün değil. Yine de biz sözümüzde durarak af teklifimizi  hazırlayacak ve TBMM gündemine getireceğiz. Hazırlıklarımız büyük bir titizlikle  sürüyor. Teklifte, teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler ve kadın  katilleri hariç olmak üzere kader mahkumları için af öngören maddeler yer  alacak.” diye konuştu.

BEDELLİ ASKERLİK

Yalçın, bedelli askerliğe ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.  Yalçın, bedelli askerlikte ölçünün, şehit ailelerinin rahatsızlık duymayacağı  şekilde olması gerektiğini söyledi.

Terörle mücadelede TSK’nın zaafa uğramaması ve toplum vicdanının  incitilmemesi gerektiğini kaydeden Yalçın, “MHP bu değerlere öncelikli olarak  itibar edilmesini, dikkate alınmasını ister.” dedi.

Bu konunun TBMM’nin işi olduğunu belirten Yalçın. “Bu nedenle de  Meclis’e gönderildi. Meclis değerlendirecek. Doğrusu budur.” dedi.