SON DAKİKA

LGS soru yorumları: Sınav kolay mıydı zor muydu? İşte uzmanların LGS hakkında yorumları

1 milyon 8’inci sınıf öğrencisinin katıldığı LGS’de çıkan soruları, uzmanlar yorumladı. Eğitimcilere göre, sözel bölümde öğrencilerin rahatlıkla yapabildiği sorular yer aldı. Adaylar, yeni tarz sorularla karşılaşmasına rağmen rahat çözebildi. Ancak ikinci oturum olan sayısal bölüm, öğrencileri zorladı. Matematik uzun işlem; fen bilimleri ise üst düzey düşünme becerisi gerektirdiği için adaylar, soruları yetiştirmekte sorun yaşadı. Bu nedenle sayısal sorularının eleyici olacağını vurgulayan uzmanların, LGS ile ilgili yorumları şöyle:

LİSELERE yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8’inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınav LGS sona erdi. 1 milyon öğrencinin ter döktüğü sınavı uzmanlar değerlendirdi.  LGS soru yorumları sınava giren öğrenciler tarafından merak takip edilirken konu hakkında eğitimciler soruları yorumladılar.. İşte 2018 LGS soru yorumları ve detaylar

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) liselere yerleştirmede bu yıl ilk kez uygulanan ve 8’inci sınıfa devam eden öğrencilerin isteğe bağlı girdiği merkezi sınav saat 09.30’da başladı. Yurt genelinde 976 merkezde, 3 bin 612 binada yapılan Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) yaklaşık 1 milyon öğrenci katıldı. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yöneltildi.

Bilfen Ortaokulları:

SORULAR BEKLENDİĞİ GİBİ

TÜRKÇE: Bu yıl ilk kez uygulanan LGS Türkçe sorularının kazanımlara uygun olarak hazırlandığı söylenebilir. Sorular önceki yıllarda olduğu gibi anlam bilgisi ağırlıklı, öğrencilerin okuduklarını yorumlayabilme becerilerini ölçmeye yönelik. Yazım kuralları, noktalama işaretleri, cümle türleri ve fiilimsi konularının yanı sıra sınav kazanımlarına bu yıl dahil edilen anlatım bozuklukları konusundan da bir soru var.

Öğrencilerimizden TEOG’dan farklı olarak ilk defa bu yıl bir metne bağlı birden çok soruya cevap vermeleri istendi. Bu soruya ait metnin diğer paragraf sorularından farklı olarak daha uzun olması öğrencilerin ilgili soruları çözerken çok iyi analiz yapmalarını gerektiriyor. Yine sınava bu yıl dahil edilen sözel mantık-mukayese sorusu da verilen öncüllerin kendi içinde mukayese edilerek çözülmesini gerektiriyor. Sınav, genel olarak bilgisini dikkati ve yorum becerisiyle birleştirebilen öğrencileri ön plana çıkaracak nitelikte.

MUHAKEME GÜCÜNE DAYALI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Öğrencilerimiz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi müfredatına göre toplam altı üniteden sınava girdi. Sorular müfredata uygun. Tüm ünitelerden soru var. Sınavın okuduğunu anlamaya yönelik sorulardan oluştuğu görüluyor.

SINAV YENİ, SORULAR ESKİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: Sorular kazanımlara ve müfredata uygun. Orta zorlukta sorulardan oluşuyor. Tartışmalı bir soru bulunmuyor. Kavram bilgisi iyi, okuduğunu yorumlayan ve analiz eden öğrencilerin rahat cevaplayabileceği sorular.

KELİME BİLGİSİ VE DİKKAT BAŞARIYI GETİRECEK

İNGİLİZCE: MEB kitabıyla uyumlu ve kazanımlara uygun. Öğrencilerin kelime bilgilerini ve dikkatlerini ölçen sorulara yer verildi. Daha önce yayımlanan örnek sorularda ortak yönergeler Türkçe olarak verilmişken bu sınavda ise tüm yönergeler İngilizce. Ünite 1-8 sınavda dengeli bir şekilde test edilirken bu yıl sınava eklenen 9 ve 10’uncu ünitelerden soru çıkmadı. Kelimeleri çalışmış öğrenciler için zorlayıcı bir sınav olmadı. MEB kitabını dikkatli çalışan ve çok soru çözen öğrenciler için uygun seviyede bir sınav.

SIRALAMAYI MATEMATİK BELİRLEYECEK

MATEMATİK: Bu yıl uygulanan sınavın yerleştirme değil, eleme sınavı olduğu gerçeğinden hareketle öğrencilerin matematik dersiyle sıralanacağını söyleyebiliriz. Bu yıl ilk kez uygulanan LGS’de matematik soruları kazanımlara uygun, açık bir dille hazırlandı. Birden fazla kazanımın birleşmesiyle oluşan sorular, genel olarak öğrencilerin zorlanmasına sebep oldu. Güncel hayatla ilişkilendirilmiş, yoruma dayalı, fazla işlem gerektiren ve çeldiriciliği yüksek sorular öğrencilere zaman kontrolü yapmak hususunda zorluk yaşattı. Bu nedenle öğrenciler verilen sürede matematik sorularını çözmede güçlük yaşadı. A kitapçığı 4, B kitapçığı 16,  C kitapçığı 12 ve D kitapçığı 7 numaralı soruda şekilde verilen kenar uzunluklarının orantılı çizilmemesi öğrencilerin soruyu çözerken yanılmalarına neden oldu.

SORULARI ANALİZ ETMEYE SÜRE YETMEDİ

FEN BİLİMLERİ: LGS’de sayısal bölümü oluşturan fen bilimleri soruları müfredata ve kazanımlara uygun. Sınavda günlük yaşamdan ve deney düzeneklerinden oluşan sorular dikkat çekiyor. Sorularda öğrenciden ya verilen deney düzeneğini yorumlaması ya da hipotez için deney düzeneği tasarlaması istendi. Sayısal Bölümü oluşturan matematik sorularının çok zor olması öğrencilerin fene gereken süreyi ayıramamalarına yol açtı. Bu durum özellikle süreyi verimli kullanamayan öğrencilerin fen bilimleri sorularında verilen bilgileri eksik okumalarına ya da çeldirici şıklara düşmelerine sebep oldu.

Uğur Okulları:

OKUMA BECERİSİNİ ÖLÇMEYİ AMAÇLIYOR

TÜRKÇE: LGS Türkçe sınavındaki 20 soru MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak soruldu. Türkçe dersinde dil bilgisi soruları genel bilgi düzeyini yoklayacak tarzda. Bilgi ve dikkat düzeyi yeterli olan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği sorular. MEB’in örnek olarak hazırladığı Türkçe sınavındaki sorularla benzer nitelikte. Konu bakımından incelendiğinde anlam bilgisi soruları sınavın büyük bir kısmını oluşturmuş. Metin üzerinden bağlantılı anlama ve dil bilgisi soruları sorulmuş. Metinlerde açık ve anlaşılır bir dil kullanılmış. Metinler, okuma becerisini ölçmeyi amaçladığı için metinlerin uzunluğu orta ve uzun düzeyde. Genel olarak sorular pedagojik anlamda da ölçme değerlendirmeye uygun.

ANAHTAR KELİMEYİ FARK EDEN KAZANIR

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: Sınav soruları, MEB’in sene başında yayımladığı kazanımlarına ve müfredatına uygun. Sorular, öğrencilerin sorumlu oldukları tüm ünitelerden sorulmuş. Sorulardaki paragraflar genel olarak MEB’in daha önce yayınladığı örnek sorulardaki gibi uzun. Ayrıca paragraftaki cümleler açık ve net biçimde ifade edilmiş. Sınavda konular arası ilişkilendirmeye dayalı soru da yer alıyor. Ayrıca Halkçılık ilkesi kapsamında öğrencilerin karıştırdıkları ‘eşitlik, bağımsızlık, özgürlük ve egemenlik’ gibi kavram bilgisini yoklayan soru sorulmuş. Sınavda genel olarak öğrencilerin hem kavram bilgisi düzeyini yoklayıcı hem de bilgilerine dayanarak yorumlama gücünü ölçen sorular sorulmuş. Zaman bilgisini ölçen kronolojiye dayalı soru yer almamış. Sınav, yeterli bilgi düzeyine sahip, paragrafı sonuna kadar dikkatlice okuyup anahtar kelimeleri fark eden tüm öğrencilerin yapabileceği şekilde soruldu.

KONU DAĞILIMI EŞİT

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Kavram ve bilgilerden ziyade yorumlama ağırlıklı sorular var. Soruların konu dağılımı eşit düzeyde. Yorum ve bilgi içeren sorular çözen ve bunların üzerinde duran öğrencilerin zorlanmadan yapabilecekleri türden. Düzenli ders tekrarı yapan, anlamadan hiçbir konuyu geçmeyen, pekiştirmek için de sürekli soru çözen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav oldu.

KISA VE ANLAŞILIR

İNGİLİZCE: Daha önce sınav tarihi nedeniyle 9 ve 10’uncu üniteler de sınav kapsamına dahil edilmiş olmasına rağmen, bu ünitelerden soru çıkmamış. İlk 8 ünite içerisinden çıkan sorularda, 3 soru 7’nci ünite olan “Tourism” ünitesinden sorulmuş, diğer ünitelerden birer soru sınava dahil edilmiş. Bu dağılım yayınlanan örnek sorularla paralel. Soruların yayınlanan örnek sorulara göre daha kısa, anlaşılır, yorumlamaya daha az ihtiyaç duyulan sorular olduğu görülüyor. Hatalı ya da çelişkili bir soruya yer verilmemiş. Kelime soruları ve resimler açık ve anlaşılır şekilde. Sınavın en seçici bölümü olan parça soruları hem uzunluk hem de içerik açısından kolay takip edilebilir şekilde hazırlanmış ve soruların tek ve açık bir cevabı var. Sınavdan çıkan öğrencilerimiz soruların çok kolay olduğunu, hiç zorlanmadan ve çelişkide kalmadan cevaplayabildiklerini ifade ediyor.

GÜNLÜK YAŞAMLA İLGİLİ SORULAR VAR

MATEMATİK: Matematik sınavındaki sorular MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak sorulmuş. Günlük yaşamla ilişkilendirilmiş sorulara yer verilmiş. Geometri sorularında somut modeller kullanılmış. Problemlerin uzunluğu dikkatli okumayı, anlamlandırmayı ve odaklanmayı gerektiriyor. Denklem problemleri tablolarla zenginleştirilmiş, çözümü daha zaman alıcı hale gelmiş. Tanımları ve işlemlerdeki özellikleri bilen öğrencilerin zorlanmadan çözebilecekleri türden sorular da sorulmuş. Düzenli ders tekrarı yapan, anlamadan hiçbir konuyu geçmeyen, pekiştirmek için de sürekli soru çözen öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav. Soruların konu dağılımı eşit düzeyde. Bu sınavda matematik eleyici oldu.

FEN OKUR-YAZARLIĞI ÖNE ÇIKTI

FEN BİLİMLERİ: 20 soru, MEB müfredatına uygun. Müfredat dışı soru sorulmadı. Konu dağılımına bakıldığından tüm ünitelerden soru olduğunu görüyoruz. Sınavda fen okur-yazarlığının öne çıktığı tespit edildi. Görsel açıdan zengin olan sorularda deney düzeneği, grafik ve tablolar yoğun olarak kullanılmış. Bazı sorularda seçeneklerin çeldirici özellikte olduğunu görüyoruz. Bu tip sorularda öğrenciler yanlış cevaba yönelmiş olabilirler. Yine bazı sorularda öğrenciler, sorunun içindeki ipuçlarından faydalanarak doğru cevaba ulaşabilir. Sorular bilimsel düşünmeye teşvik eden, olaylar arasında bağlantı kurulmasını isteyen, yoruma dayalı ve günlük hayatımızdan örnekler olacak şekilde hazırlanmış. Sınav sorularında paragrafların uzun olduğunu görüyoruz. Sınavda konu bilgisiyle beraber öğrencilerin dikkati de ölçülüyor. Sınav genel olarak orta zorlukta olup açık ve net sorulardan oluşuyor.

Mektebim Okulları:

TÜM ÜNİTELERDEN SORU VAR

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: Sınav soruları, bakanlığın sene başında yayımladığı ders kazanımlarına ve müfredatına uygun. Kazanım dışı soru yok. Öğrencilerimizin sorumlu oldukları tüm ünitelerden soru var. Ağırlıklı olarak ‘4’üncü Ünite Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar’ ünitesinde 3 ve ‘5’nci Ünite Atatürkçülük’den 2 sorulmuş. Diğer ünitelerden 1’er soru çıktı. Özellikle TEOG sınav kapsamında yer almayan 6 ve 7’nci ünitelerden 1’er soru bulunuyor. Sınavda sorulan soruların geneli orta zorlukta. Ayırt edici soru yok. Geçmiş yıllarda yapılan TEOG ve SBS sorularıyla MEB’in yayımladığı örnek sorulara benzerlik gösteriyor. Sınavda olumsuz soru köküne ait sadece 2 soru var. Hiçbir soruda tablo, şablon veya diyagram kullanılmamış. Öğrencilere sınav için verilen süre yeterli. Sınav, yeterli bilgi düzeyine sahip tüm öğrencilerin yapabileceği zorluk derecesinde.

NET CEVAPLARA SAHİP

TÜRKÇE: İyi bir hazırlık süreci geçiren, düzenli çalışan, konu eksiği olmayan öğrenciler için kolaydı. Türkçe testinin kapsamı diğer yıllardaki gibi yüzde 80 okuma, yüzde 20 yazma ve dil bilgisi kazanımları şeklinde. Yazım, noktalama ve dil bilgisi soruları; konuyu bilen öğrenciler tarafından yapılacak düzeyde, akademik açıdan tartışmasız ve net cevaplara sahip. Okuduğunu anlama ve yorumlamayı ölçen sözcük, cümle ve paragraf sorularının anlaşılır ve net cevapları var. Soru tipleri yayımlanan örnek sorulara ve SBS dönemindekilere benzer nitelikte. Uzun metinlere bağlı çoklu sorular, günlük hayatı yansıtan, bilimsel içerikli metinler kullanılmış.

9 VE 10’UNCU SORULAR BELİRLEYİCİ

İNGİLİZCE: Müfredat konu ve kazanımlarına uygun. Kazanım dağılımları dengeli. Geçmiş yıllarda olduğu gibi son 2 üniteden soru sorulmamış. Zor bir sınav değil. 4 soru çok kolay, 4 soru orta kolaylıkta, 2 soru orta zorlukta. 9 ve 10’ncu sorular orta zorlukta. Bunlar belirleyici olacak. 4 soruda görsel kullanılmış. Görseller gerçek fotoğraf değil, çizim.

ÇELDİRİCİ SORU BULUNMUYOR

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: MEB’in yayımladığı örnek sorulara paralel sorular geldi. Sınav beklenenin aksine çok kolay, bilgi içermeyen ve okuduğunu anlama şeklinde sorulardan oluştu. Düzenli çalışan, konu eksiği olmayan öğrenciler için kolay bir sınav. Din kültürü ve ahlak bilgisinin kapsamı diğer yıllarda olduğu gibi paragrafa dayalı ve okuduğunu anlama sorularıydı. Sorular akademik anlamda net cevaplara sahip. Çeldirici sorular yok. Soru tipleri yayımlanan örnek sorulara ve SBS dönemindekilere benzer nitelikte. Uzun metinlere bağlı çoklu sorular, günlük hayatı yansıtan, dini içerikli metinler kullanılmış.

SÜREYİ YETİŞTİREN FARK YARATACAK

MATEMATİK: Sorular büyük ölçüde 8’inci sınıf kazanımlarından. 6 ve 7’nci sınıf kazanımlarını hatırlamayı gerektiren sorulara da (8, 17) yer verilmiş. 11’nci soruda üç bilinmeyenli bir denklemin değişkenlerini bulmayı gerektiren problem ortaokul kapsamını zorluyor. Yeni müfredatta ‘iki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözümü’ konusu bile kaldırılmışken üç bilinmeyenli denklem sorusunun gelmesi zorlayıcı.

Sınav, geçtiğimiz yıllarda uygulanan TEOG’dan birçok yönüyle farklı. Birden çok kazanım içeren, muhakeme gücünü ölçmeyi amaçlayan, geçmiş sınıfların kazanımlarını da hatırlamayı gerektiren, birden fazla sayıda grafik-tablo okumayı ve anlamlandırmayı, grafik ve tablodan denklem kurmayı gerektiren sorular yoğunlukta. Birçok öğrencinin matematik testini zamanında bitirip fen bilimleri testine geçmesi oldukça zor. Süreyi yetiştirebilmiş öğrenciler bu sınavda fark yaratacak. 14’üncü numarada yer alan dönüşüm geometrisi konulu soru tartışmaya açık. Soru, cevabı ‘C’ seçeneği olacak şekilde düzenlenmiş ancak bu seçenekteki yönergeler, istenen noktayı L(-4, -1) noktasına değil (2, -1) noktasına götürüyor. Çünkü soruda yapılacak öteleme işlemleri sırasında aşağıdan yukarıya giderken ve yukarıdan aşağıya giderken sol taraf farklı oluyor. Noktanın ilerleme doğrultusuna göre sol taraf ile sayfaya bakan kişiye göre sol taraf birbirinden farklı. Yönergelerin daha net ifadelerle oluşturulması öğrencilerin kafa karışıklığı yaşamalarını engelleyecek.

OKUYAN ÖĞRENCİLER DAHA BAŞARILI OLACAK

FEN BİLİMLERİ: Sorular kazanımlar üzerinden gelmiş. Zor soruların yoğunluklu olduğu görülüyor, özellikle 3 soru ayırt edici. Paragrafların çok uzun olması ve anlaşılıp çözülmesi çok zaman alması nedeniyle, öğrenciler yetiştirmekte zorluk çekti. Uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarından oluşan sorular var. Deney süreci üzerine de sorular bulunuyor. Matematiksel işlem soruları yok. Geçen sene gerçekleştirilen TEOG ‘a göre çok daha zor bir sınavdı. LGS fen bilimleri sınavında, insanda üreme, büyüme ve gelişme ünitesinden 3, basit makineler ünitesinden 2, maddenin yapısı ve özellikleri ünitesinden 3, ışık ve ses ünitesinden 2, canlılar ve enerji ilişkileri ünitesinden 3, maddenin hâlleri ve ısı ünitesinden 3, yaşamımızdaki elektrik ünitesinden 3, deprem ve hava olayları ünitesinden 1 soru sorulmuş. Sorular kazanımlara uygun. Düzenli çalışan ve kazanım değerlendirme testlerini hakkı ile çözen, bolca kitap okuyan öğrenciler için başarı daha fazla olacak. Öğrencinin bilgisini, okuduğunu anlamasını, grafik çözümlemesini ve özellikle yorum kabiliyetini ölçen sorulardan oluşuyor.

Doğa Koleji:

MUHAKEME GÜCÜNÜ ÖLÇMEYE YÖNELİK

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: Sınav mantığının değişmediğini görüyoruz. Sınav soruları geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi aynı soru kalıplarıyla geldi. Kolaydı. Sorular, doğrudan bilgiyi değil öğrencilerin muhakeme gücünü, anlama ve yorumlama becerisini ölçmeye yönelik ve kazanım odaklı. Müfredat ve kazanımlara uygun. Soruların ünite ve konu dağılımı, tüm üniteleri kapsayacak şekilde öngördüğümüz biçimde dengeli dağılmış. Farklı ünitelere ait konular birbiriyle ilişkilendirilerek aynı soru içerisinde yöneltilmiş. Atatürkçülük ünitesinde yer alan milli güç konusuyla ilgili olan soru ise diğer sorulara göre sınav başarısında daha belirleyici ve orta düzeyde çeldirici. Soruların içinde yer alan metinlerin çoğu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı 8’nci sınıf ders kitabında yer alan içerikler ve örneklerle birebir örtüşüyor.

MEB’İN ÖRNEK SORULARINA BENZİYOR

TÜRKÇE: MEB’in açıkladığı örnek sorulara benzer. 8’nci sınıfa gelmiş bir öğrencinin temel dil becerilerini, özellikle okuma-anlama  düzeyini ölçen sorulara ağırlık verildi. Bu sorularda tam da beklediğimiz gibi ALES’te gördüğümüz tarzda ‘metin yorumlama’ ile ‘mantık sorusu’ yer alıyor. Ortak metne bağlı ‘zincir sorular’da ise aynı metin üzerinde hem okuma- anlama hem de dil bilgisini ölçen sorular bulunuyor. Dil bilgisi sorularında ise bu yıl fiilimsi, cümle bilgisi, yazım kuralları ve noktalama işaretleri konusundaki kazanımlar ölçüldü. Aynı zamanda edebiyat bilgilerinden yazı türü olarak beklediğimiz ve üzerinde sıkça durduğumuz yazı türü olan ‘anı’ soruldu. 8’nci sınıf konusu olan ancak TEOG’da yıllardır sorulmayan ‘anlatım bozukluğu’ konusu bu sınavda çıkmasını beklediğimiz bir konu. Sınavın yüzde altmış beşi, anlam düzeyinde kazanımları ölçen sorulardan oluşuyor. Okuma-anlama çalışmalarına ağırlık verenlerin başarılı olacağı bir sınavdı. Müfredat dışında ya da hatalı soru yok. Bu seneki sınavın diğer sınavlardan en büyük farkı ve özelliği, okuma-anlama becerileri üst düzeyde gelişmiş öğrencileri belirleyici olması.

GÖRSELLER DAHA FAZLA

İNGİLİZCE: Sorular kazanımlara ve müfredata uygun, anlaşılır ve kolay düzeyde. Sınavda, çelişkili sorular olmadığı gözlendi. 4 resimli, 4 cümle tamamlama, 2 paragraf sorusu şeklinde soru tipleri yer aldı. Karşılıklı konuşma, okuduğunu anlama becerilerinin görsellerle desteklenmiş kelime bilgisini ölçen soruları sınavın genel soru tipi yapısını oluşturdu. 2016-2017 TEOG-1 ve TEOG-2 sınavlarıyla karşılaştırdığımızda görsellerin ve kelime bilgisinin daha fazla önem kazandığı kanaatindeyiz. Görsel sorular kelimeleri birebir ölçmeye yönelik olarak verildi. Genel anlamda hedef kazanımların İngilizce dil yapısına uygun şekilde ölçüldüğü görüldü. Kitaplarındaki okuma parçalarını ve diyalogları dikkatli okuyan, çalışma kitabındaki etkinlikleri yapan, kelimelere çalışan öğrenciler kazanımlar doğrultusunda bir sınav geçirdi.

HEDEF KAZANIMLARDI

DİN KÜLTÜRÜ  VE AHLAK BİLGİSİ: Sorular tamamen öğrencinin algısını ve yorum kabiliyetini ölçecek nitelikteydi. Ayet, hadis, ve gündemi oluşturan haberler, metinlerin ana gövdesini oluşturuyordu. LGS sınavında din olgusu ile dini ve ahlaki değerlerin tanımsal olarak öğrencinin zihnine yerleştirilmesi değil, tüm bu değer ve olguların öğrencide farkındalık uyandırarak ona kazandırılmasının hedeflendiği görüldü.

SORULARIN TAMAMI ZOR VE ÇOK ZOR KATEGORİSİNDE

MATEMATİK: İçerik müfredata ve MEB kazanımlarına uyumlu. Zaman zaman da tartışma yaratabilen, histogram ve eğim konuları dışında Bakanlık bu sınavda tüm konulara yer vermiş. Geçtiğimiz yılların aksine, 2017-2018 LGS sınavında, soruların tamamına yakınının zor ve çok zor kategorisinde olduğu söylenebilir. 28 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan MEB örnek sorularıyla; 2017-2018 LGS sorularının içerik ve tarz olarak tamamen paralellik gösterdiğini söylemek doğru olur. Beklendiği gibi sınavın tamamı; öncelikle kazanım bilgisi, sonrasında üst düzey düşünme gücü, doğru yorumlama ve dikkat gerektiren sorulardan oluşuyor. Beklentinin dışında olan ise, sınav sorularının tamamının, üst düzey düşünme gücü, üst düzey işlem becerisi, üst düzey dikkat gerektirmesi oldu. Soruların tamamının zaman alıcı olması, süre yetiştirme aşamasında öğrencilerin yaşadığı olumsuzluklardan biri oldu. Tek bir soruda birden fazla kazanım ölçülmesi, tek bir sorunun birden fazla konu içermesi, soruların tamamına yakınının problem şeklinde sorulması dikkat çekti. Beklentinin dışında olan; müfredatta ve yayınlanan örnek sorular arasında da yer alan zeka sorularına ait bir örnek bulunmaması.

GRAFİK VE BİLGİ İÇİÇE

FEN BİLGİSİ: MEB’in sınırladığı müfredat kazanımlarına uygun, beklenildiği gibi ayırt edici, bilgi hâkimiyeti ve muhakeme becerisini ölçen sorulardan oluştu. Soru dağılımında insanda üreme, büyüme ve gelişme ünitesinden 3, basit makineler ünitesinden 2,  maddenin yapısı ve özellikleri ünitesinden 3, ışık ve ses ünitesinden 2,  canlılar ve enerji İlişkileri ünitesinden 3,  maddenin halleri ve ısı ünitesinden 3,  yaşamımızdaki elektrik ünitesinden 3, deprem ve hava olayları ünitesinden 1 soru yer aldı. Konu dağılımının dengeli olduğu ve sınavda çelişkili soruların olmadığı gözlendi. Sınavın zorluk düzeyi biyoloji kısmındaki sorular bilgi hâkimiyeti ve yorum becerisini ölçen sorulardan oluşuyor. Özellikle biyo-teknoloji sorusunun zorluk düzeyi yüksek. Fizikte deneysel düzenekler sorguluyor, görsellerle ilişkili ve sayısal düşünme becerisini ölçüyor. Elektroskop ile dişli-çıkrık düzeneğinin bulunduğu soru seçici ve eleyici. Kimya bölümündeki sorular temel bilgileri içeriyor, anlaşılması güç ifade yok. Deneysel verileri değerlendirebilen, grafik ve bilgiyi yorumlama gücü yüksek olan öğrencilerin iyi sonuçlar alabilir.

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları:

OKUMAYI SEVEN İYİ SONUÇ ALACAK

TÜRKÇE: Sorular, MEB kazanımları doğrultusunda. Okuma ve anlama ağırlıklı gelen sorularda; yorumlama yapabilen, okumayı seven her öğrenci olumlu sonuçlar alacak. Özellikle paragraf ve metin inceleme sorularında seçilen paragrafların geçmiş yıllardaki gibi ağır olmaması, paragrafların günlük hayata dair olması, okurken sıkılan öğrencileri bu sıkıntıdan kurtardı.

Dil Bilgisi soruları öğrenci yaşına uygun, yazım ve noktalama soruları yapılabilecek türdendi. Yine farklı kaynaklarda ALES, DGS tarzından çevrilen sözel mantık sorularının 8’inci sınıf seviyesine uygun bir soruyla sorulması, sınavın yaş ve öğrenme seviyesine uygunluğunu kanıtladı.

Kısacası okuyan, okuduklarından zevk alan, yorum yapabilen her öğrenci için bu sınav rahat geçmiştir.

BEKLENMEDİK SORU YOK

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: TEOG sistemine göre sorular biraz daha uzun soruldu. Bazı paragraf soruları kavramlara göre hazırlanmış. LGS’deki sorular genel anlamda TEOG ile paralel. İnkılap Tarih ve Atatürkçülük açısından beklenmedik zor sorularla karşılaşılmadı.

KELİME BİLGİSİ OLAN YAPAR

İNGİLİZCE: İngilizce için bu sene farklı bir soru tipi gelmedi. Sorular daha önce yayınlanan örnek sorularda olduğu gibi okuduğunu ve gördüğünü anlamaya ve ifade edebilmeye yönelik. Geçen yıllarda olduğu gibi cümle ve diyalog tamamlama, görsele dayalı ve paragraf soruları çıkmış. Öğrencileri zorlayacak sürpriz soru ve soru tipleri yok. Sene boyunca düzenli olarak çalışan ve kelime bilgisi iyi olan tüm öğrencilerin yapabileceği nitelikte.

CEVAPLARI NET

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Sorular; önceki yıllarda uygulanan TEOG din sorularına göre kolay. Çok da uzun tutulmayan paragrafların cevapları net olarak bulunabiliyor. Öğrencinin kafasını karıştırıcı sorular yok. Din kazanımlarının en kısa ve öz şekilde ifadesi olmuş sorular. Soru köküne dikkat eden öğrencilerin tamamını cevaplayacağı sorular düzenlendi.

SORULAR ZOR, MATEMATİK ORTALAMA DÜŞECEK

MATEMATİK: TEOG sınavındaki soru tarzından çok farklı sorular var. Sorular çok zor, bol işlemli, yoruma dayalı. Sınavda matematik için harcanan süre soruların çözümü için yeterli değil. Türkiye genelinde yanlış sayısı ve boş sayısı oldukça fazla olacak. Matematik ortalaması ciddi oranda düşecek.

ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİSİ GEREKTİRİYOR

FEN BİLİMLERİ: TEOG’la kıyasladığımızda sorular çok daha uzun ve düşündürücü. Soruların çoğu üst düzey düşünme becerisi gerektiriyor. Soruların görsellerine ilk bakıldığında öğrencide çok zor algısı yaratıyor. Sadece Fen Bilimleri soruları olarak düşünmemek gerekir. Sayısal (Matematik-Fen Bilimleri) olarak düşünmeli. Matematik bölümünden başlayan bir öğrencinin fen, fen bilimlerinden başlayan bir öğrencinin matematik bölümünü yetiştirmesi zor görünüyor. Bu sınavda öğrencilerin sayısal bölümden çok fazla boşu olacak. Sayısal ortalaması Türkiye geneli çok düşük olacak. Öğrencilerin bu tarz soruları 60 dakika içinde çözmesi, yetiştirmesi çok zor. MEB’in yayınladığı kazanım testleri, deneme sınavları ve örnek olarak yayınlanan sorulara göre sorular zor.

Sevinç Eğitim Kurumları:

YORUMLAMA BECERİSİ ÖNE ÇIKIYOR

TÜRKÇE: Soruları öğrenci düzeyine MEB’in örnek sorularına, müfredata bağlı kalınarak hazırlandı. Sınavda okuma, anlama ve yorumlama becerilerinin ağırlıklı olduğu gözlendi. Sınavda söz öbeklerinde anlam konusundan 2, cümlede anlamdan 4, paragraf anlamdan 6, şiir yorumundan1, filimsiden 1, metin türlerinden 1, cümle türlerinden 1, anlatım bozukluklarından 1, yazım kurallarından 1, noktalama işaretlerinden 1, sözel mantık muhakemesinden 1 soru sorulduğu görüldü. Geçtiğimiz yıllarda merkezi sınavlarda sorulan sözcükte anlam, cümlenin ögeleri  ve fiilde çatı konularından soru sorulmadığı gözlemlendi. Sınavın dili açık, anlaşılır ve öğrencilerin düzeyine uygun nitelikte. Soru köklerinde yapılan yönlendirmeler yerinde ve öğrencilere yardımcı olacak nitelikte. Uzun metin soruları aynı anda birden fazla bilgiyi ölçecek nitelikte. Metinlerin içerikleri günlük hayatla ilişkilendirilmiş. Okuma alışkanlığı olan, yorumlama becerisi yüksek öğrencilerin yapabileceği, ezbere dayalı bilgilerin sınırlandırıldığı sorulardan oluşmuş.

KONUYA HAKİM OLAN ÇÖZER

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük soruları müfredata ve kazanımlara uygun. 3’üncü ünite olan ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ ünitesinden hiç soru çıkmamış. Diğer ünitelerin hepsinden kazanım ağırlıklarına göre soru bulunuyor. Önceki yılların sınav sorularıyla karşılaştırdığımızda çok büyük bir farklılık olmadığı gözlemlendi. Temel kavramlara ve konu bilgisine hakim olan öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri düzeyde, aşırı zor olmayan, paragraf yani okuma ağırlıklı olan, MEB’in sınav öncesinde yayınladığı örnek sorulara benzeyen yorum ağırlıklı bir sınav oldu. Müfredata göre en fazla kazanım 2’nci ünite olan ’Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler’ ve 4’üncü ünite ’Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar’ ünitesinde bulunuyordu. Sınav öncesinde de tahmin ettiğimiz gibi en fazla soru bu iki üniteden geldi. 2’nci üniteden 2, 4’üncü üniteden 3 soru soruldu. Diğer 5 soru ise diğer ünitelere dağıtılmış. Müfredata uygun, seçici, kolay ve çok kolay soruların bulunduğu okuma ve yorumlama yeteneğine sahip öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav oldu.

MÜFREDATA UYGUN

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Din kültürü ve ahlak bilgisi soruları müfredata uygun ve tüm konuları kapsayan sorular soruldu. Kaza ve kaderden 1, zekattan 2, hac konusundan 2,  Hz. Peygamberin örnek davranışından 1, islamda akıl ve duyulardan 1, zararlı alışkanlıklardan 1, evrensel dinlerden 2 soru soruldu. Hiçbir şekilde zorlayıcı sorular sorulmamış.

TABLO SORUSU VAR

İNGİLİZCE: İngilizce soruları müfredata ve kazanımlara uygun. 6, 9 ve 10’uncu üniteler hariç, sınava kadar işlenen tüm ünitelere göre hazırlandı. Soruların genel olarak daha önceki yıllarda uygulanan TEOG sınavı İngilizce sorularına göre daha kolay olduğu gözlemlendi. Geçmiş yıllara göre en belirgin fark ise, soruların yönergelerinin İngilizce olması. Müfredata göre ağırlıklı olarak ‘Tourism’ konusundan 3 soru sorulmuş, geri kalan 6 soru ise ‘Science’, ‘Natural Forces’ ve ‘Adventure’ üniteleri dışındaki tüm ünitelerden. Sınav, 4 görsel, 2 paragraf, 2 karşılıklı konuşma, 2 adet de okuduğunu anlama ve cümle tamamlama sorularından oluşuyor. Geçmiş yıllardan farklı olarak bu sınavda tablo sorusu sorulmamış. Sorular dilbilgisi yapılarını anlama ve uygulama düzeyinde değil, daha çok okuduğunu anlama, doğru çıkarım yapma becerisini ve kelime bilgisini ölçüyor. Her soru anlaşılabilen bir bağlam içerisinde ve genellikle soru-cevap şeklinde düzenlenmiş. Paragraf soruları diğer sorulara göre sınavın seçiciliğini arttıracak düzeyde. Diğer bir dikkati çeken konuysa, sorular arasında olumsuzluk ifade eden sorunun hiç olmaması. Sınav hakkındaki genel değerlendirmemiz, müfredat dışına çıkılmamış ve geçmiş yıllarda uygulanan TEOG sınavıyla kıyaslandığında daha kolay bir sınav olduğu yönünde.

YETENEĞİ ÖLÇÜYOR

MATEMATİK: Matematik soruları, müfredata ve kazanımlarına uygun ve sorular sınava kadar işlenen tüm ünitelere göre hazırlanmış. Çarpanlar ve jatlardan 1, üslü sayılardan 2 tane, köklü sayılardan 4 tane, olasılıktan 1, dönüşüm geometrisinden 1, üçgenden 1, benzerlikten 1, çarpanlara ayırma-özdeşlik 2,  denklemlerden 2, doğrusal denklemlerden 1, eşitsizliklerden 2, prizmadan 1, piramitten 1 soru soruldu. 5 soruda 3 kazanım birden sorgulanmış, sınavdaki tüm sorular akademik bilgiyi zorlayan üst düzey sorulardan oluşmuş. Akademik bilginin yanı sıra analizi ön plana çıkaran, gerçek hayat durumlarına uygun tasarlanmış öğrencilerin düşünme becerilerini içeren, yeteneği ölçen sorular bulunuyor. Öğrencinin kendi çizim ve yorum yeteneğini ölçen sorular yer alıyor. Özellikle yoğun işlem gerektiren uzun sorular sorulmuş. Sınavda kolay denilebilecek 3 soru olduğu, diğer soruların zorlayıcı olduğu görüldü.

SEÇİCİ SORULAR YER ALDI

FEN BİLİMLERİ: Fen Bilimleri soruları müfredat ve konulara uygun. Tüm ünitelerden soru sorulmuş. İnsanda üreme, büyüme ve gelişmeden 3 soru, basit makinelerinden 2, maddenin yapısı ve özelliklerden 3, ışık ve sesten 2,  canlılar ve enerji ilişkileri 3,  maddenin halleri ve ısıdan 3, yaşamımızdaki elektrikten 3, deprem ve hava olaylarından 1 soru gelmiş. Soruların ünitelere orantılı dağıtıldığı gözlendi. Önceki yılların sınav sorularıyla karşılaştırıldığında çok daha uzun ve seçici soruların yer aldığı görüldü. Sorularda fen-okur yazarlığı sorgulanarak deney, grafik ve bilgiyi yorumlama sorularına ağırlık verildi. Özellikle 4, 7, 13, 18 ve 19’uncu sorularda öğrencilerin zorlandığı görüldü. Soruların dili açık. MEB sınav öncesi yayınladığı sorulara göre daha zor ve seçici soruldu.