SON DAKİKA

Boşanma Halinde Eşler Arasındaki Mal Paylaşımı

Evlilik aktinin sonra ermesiyle eşler arasında görülen en büyük sorunlardan biriside mal paylaşımı sorunudur. Eşlerin boşanmaya karar vermesi ile açmış oldukları boşanma davasının mahkemelerce karara bağlanmasının ardından mal rejimi tasfiyesi davası gündeme gelir.

İsveç’te evlilik gerçekleştiren kişiler evlilik işlemlerinin kayıt edilmesinden itibaren tüm mallarda eşit hak sahibi olurlar. Hak sahibiyeti evli olunan yılların uzunluğuna göre değişiklik gösterecektir. Örneğin eşler bir yıl evli kalıp ayrılmışlarsa mal paylaşımında bir eş diğer eşin malları üzerinde yüzde 20 oranında hak sahibi, iki yıl evli kalmışlarsa yüzde 40 oranında hak sahibi olur.

Eşler gelecekte olası bir boşanma durumuna karşı mal paylaşım konusu dışında tutulmasını istedikleri varlıklar için kendi aralarında “mal ayrılığı rejimi’ (äktenskapsförord) sözleşmesi imzalamaları gerekmektedir. Bunun yanında İsveç’te yaygın olarak yer bulan Sambo (Eşlerin evlenmeyerek birlikte yaşamaları) yaşayış tarzının sonunda oluşabilecek ayrılıklardaki mal paylaşımlarında ise evlilikteki kadar katı kurallar geçerli değildir. Bu durumda sadece ortak kullanım için edinilmiş mallar mal paylaşımına konu olmaktadır. Evlilik ve sambo’da dikkat edilmesi gereken husus evliliğin sonra ermesi halinde mal paylaşımı yapılması gerekli iken sambo yani bireylerin birlikte yaşamalarının sonra ermesi halinde mal paylaşımında çiftlerden birisinin mal paylaşımı talebinde bulunması gerekmektedir.

Türkiye’de ise eşler kendi aralarında herhangi başka bir mal rejimini seçmedikçe kanunen “edinilmiş mallara katılma rejimi” geçerli olacaktır. Bu kanun her iki tarafın da çıkarının eşit şartlarda gözetilmesini sağlayarak eşlerin evlendikten sonra çiftlerden birinin ya da ikisinin çalışarak elde etmiş olduğu mallar üzerinde ikisinin de eşit derecede hakkı olduğu esasına dayanır.

Eşlerin mal paylaşımına konu olan mallar evlilik birliği devam ettiği sürece eşlerin çalışmasının karşılığı olan edinimler, çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar, kişisel mallarının gelirleri ve edinilmiş malların yerine geçen değerler olarak verilebilir.

Mal paylaşımına konu olmayan diğer bir mal kalemi ise kişisel mallardır. Kişisel mallar, edinilmiş mallar kapsamının dışında yer alır ve boşanma sürecinde herhangi bir şekilde paylaşımı yapılamaz. Bunlara örnek olarak; miras yoluyla elde edilen gelirler veya mallar, eşlerin kendilerine ait olan kıyafetleri, takıları, şahsi bilgisayarları, cep telefonları gibi kişisel eşyalar verilebilir.

Avukat Serpil Güngör

Telefon: 0046 (0) 70 453 30 33

www.advokatinnerstan.se

Av. Serpil Güngöravukatserpil@kululuyuz.biz
Aile hukuku, suç ve ceza hukuku, ticaret hukuku, oturum işlemleri, velayet ve mülteci davaları gibi alanda davalara girerek müvekkillerinin haklarını savunan Serpil Güngör, birçok konuda müvekkilerinin işlemlerini kolaylaştırma ve onlara daha hızlı hizmet sunabilmek adına resmi olarak Noterlik işlemlerini de gerçekleştiriyor.