SON DAKİKA

Boşanma Davalarına Yönelik İsveç Mahkeme Kararının Türkiye’deki Geçerliliği

Yurt dışında yaşayan vatandaşların karşılaştıkları sorunların başında bulundukları ülkelerde haklarında kesinleşen mahkeme kararlarının doğrudan Türkiye’de geçerlilik kazandıklarını düşünmeleridir. Vatandaşların yaşadıkları ülkelerdeki mahkemeler tarafından haklarında verilen herhangi bir mahkeme kararının Türkiye’de doğrudan geçerliliği olmadığından kararın Türk mahkemelerince tanınması için bir dizi işlem yapılması zorunludur. Buna bağlı olarak İsveç’te yaşayan bir çift boşanma kararı aldıktan sonra Türkiye veya İsveç’te boşanma davası açabilir.

İsveç’te evli olan bireylerin İsveç mahkemelerinde boşanma davası açmalarının ardından davanın karara bağlanarak boşanmanın kesinleşmesi halinde bu karar milletler arası özel hukuka göre Türk hukukunca doğrudan tanınmayacak ve Türkiye’de herhangi bir geçerliliği olmayacaktır.

İsveç mahkemesinin vermiş olduğu karar İsveç’teki nüfusa sistemine işlenir ancak karar Türk nüfus sistemine aynı anda işlenmeyeceğinden tarafların Türkiye’deki nüfus sistemindeki medeni halleri halen evli olarak gözükecektir.

Son dönemde yapılan düzenlemeler ve şubat ayında resmî gazetede yayınlanan genelgenin ardından İsveç mahkemelerindeki boşanma davaları kesinleşen çiftler artık Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açmaksızın bağlı bulundukları büyükelçilik veya konsolosluklara birlikte başvurarak nüfus kütüğüne kayıt yaptırmaları halinde karar Türkiye’de de geçerlilik kazanacak ve böylece taraflar boşanmış kabul edileceklerdir.

Bu duruma ek olarak tarafların büyükelçilik veya konsolosluklara birlikte müracaat etmemeleri halinde ise Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açmaları gerekmektedir. Burada dikkat edilecek husus, boşanan çiftlerin başvurularını aynı anda yapmak gibi bir zorunluluklarının olmadığı çiftlerin başvuruları arasındaki sürenin en fazla 90 gün olmasıdır.

Bu karar sadece boşanma davalarını kapsamakta olup mal varlığı paylaşımı, tazminat ve velayet hakkı için geçerli olmamakla birlikte daha önce Türkiye’de tanzim ve tenfiz davası açanları kapsamamaktadır.

Türkiye’de tanzim ve tenfiz davası bireyler tarafından açılabileceği gibi Türkiye’ye gidiş geliş noktasında vakti sınırlı olan vatandaşların ise Türkiye’de bulunan bir avukata vekalet vermek suretiyle bu işlemleri avukatları aracılığı ile yürütebilirler.

Avukat Serpil Güngör

Telefon: 0046 (0) 70 453 30 33

www.advokatinnerstan.se

Av. Serpil Güngöravukatserpil@kululuyuz.biz
Aile hukuku, suç ve ceza hukuku, ticaret hukuku, oturum işlemleri, velayet ve mülteci davaları gibi alanda davalara girerek müvekkillerinin haklarını savunan Serpil Güngör, birçok konuda müvekkilerinin işlemlerini kolaylaştırma ve onlara daha hızlı hizmet sunabilmek adına resmi olarak Noterlik işlemlerini de gerçekleştiriyor.